Na naszych stronach znajdują się pliki Cookies, które służą między innymi do generowania statystyk oraz udostępniania pewnych usług. Te niewielkie tekstowe pliki zapisywane są na Państwa urządzeniach.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nie prosimy opuścić stronę lub zablokować ciasteczka w opcjach swojej przeglądarki.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ
Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody Biblioteka Zespołu Szkół Przemysłu Mody
Aktualności O Bibliotece Zbiory Galeria Lektury Wystawy Polecamy

3 maja: Światowy Dzień Wolności Prasy 

Jak co roku, 3 maja będzie dla społeczności międzynarodowej dniem promocji idei wolnych mediów oraz powszechnego, swobodnego dostępu do informacji. Obchody Dnia to tradycyjnie także okazja do dyskusji na temat granic wolności mediów z jednej strony, a ich roli w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i piętnowaniu wszelkich nieprawidłowości z drugiej.

Dzień Wolności Prasy ustanowiony został decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w grudniu 1993 roku, w następstwie ustaleń „Seminarium na temat promocji niezależnej, pluralistycznej prasy afrykańskiej”, które dwa lata wcześniej obradowało w Windhoek (Namibia). Przyjęta na nim Deklaracja wzywała do ustanowienia i wspierania na całym świecie niezależnej, pluralistycznej i wolnej prasy, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju zarówno demokracji, jak i gospodarki.

Co roku obchody Dnia organizowane są w ponad stu krajach. Główne uroczystości, w tym roku pod hasłem „Niech kwitnie dziennikarstwo! Ku lepszemu reportażowi, więk ...


23 kwietnia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

Obchodzony tradycyjnie 23 kwietnia, w bieżącym roku już po raz dziewiętnasty, Światowy dzień książki i praw autorskich służy promocji idei czytelnictwa i edytorstwa, zachęcie do obcowania z książką, ale także upowszechnieniu wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

„Obchodząc ten dzień czcimy książkę jako uosobienie ludzkiej inwencji i kreatywności, ludzkiego pragnienia dzielenia się pomysłami i wiedzą, otwierania przestrzeni dla dialogu, tolerancji i wzajemnego zrozumienia” – napisała w swoim przesłaniu Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova.

Tradycyjnie, co roku 23 kwietnia na całym świecie organizowane są spotkania, konferencje, debaty związane z książkami i czytelnictwem, często także uroczystości wręczenia nagród literackich czy spotkania autorskie.

Dzień proklamowany został w 1995 roku, na 28. Sesji Konferencji Gene ...


21 lutego: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

Hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

„Włączanie do i za pomocą edukacji. Język ma znaczenie.”

kieruje uwagę na jeden z największych problemów współczesnego świata, mianowicie o przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym, przede wszystkim poprzez umożliwienie równego i powszechnego dostępu do edukacji. Im większe trudności w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz Edukacji dla Wszystkich, tym ważniejsze staje się dostrzeżenie roli języków ojczystych w rozwoju człowieka jako jednostki i członka społeczeństwa.

 

Jedną z najbardziej marginalizowanych grup społecznych na świecie są mniejszości językowe, których dostęp do wysokiej jakości edukacji jest na og& ...


13 lutego: Światowy Dzień Radia 

Światowy Dzień Radia obchodzony jest w tym roku po raz czwarty. Proklamowany został na wniosek Hiszpanii, na 36. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2011 r.

Na datę obchodów wybrano dzień, w którym w 1946 roku zainaugurowana została rozgłośnia Narodów Zjednoczonych. W 2012 roku Zgromadzenie Ogólne, chcąc podkreślić znaczenie tego Dnia i podnieść jego rangę, zdecydowało o wpisaniu go na listę Międzynarodowych Dni obchodzonych w systemie Narodów Zjednoczonych. Tradycyjnie, obchody służyć będą zwróceniu uwagi opinii publicznej i mediów na znaczenie radia na świecie, a także zachęceniu decydentów do inwestowania w publiczny dostęp do informacji za pośrednictwem tego środka przekazu i w rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy nadawcami.

Światowy Dzień Radia wpisuje się także w ideę promocji wolności słowa oraz wolnych, niezależnych, pluralistycznych mediów.

&l ...